;

Michael Szatmary - Profesionálny Žid

19. February 2021 ONLINE @ Inviton.TV

Silné reči v Trnave - presun z 22.11.2021

31. January 2022 Trnava

Silné reči v Modre - presun z 23.11.2021

16. March 2022 Modra

PRESUN - Silné reči v Prešove

24. March 2022 Prešov