;

Michael Szatmary - Profesionálny Žid

19. February 2021 ONLINE @ Inviton.TV

Silné Strašidelné Reči

27. October 2021 Bratislava-Staré Mesto

Silné reči v Banskej Štiavnici

30. October 2021 Banská Štiavnica

Pridané vystúpenie - Bratislava - TOMÁŠ HUDÁK: KONIEC SRANDY - stand-up comedy špeciál

10. November 2021 Bratislava-Staré Mesto

Silné reči v Poprade

16. November 2021 Poprad

Silné reči v Piešťanoch

18. November 2021 Piešťany

Silné reči v Trnave

22. November 2021 Trnava

Silné reči v Modre

23. November 2021 Modra